vine of god

 

The VINE of God.

This slideshow requires JavaScript.

Aramaic Bible in Plain English (©2010)
“I AM THE LIVING GOD, The Vine, and you are the branches; whoever abides with me and I in him, this one brings forth much fruit, because without me, you can do nothing.”

John 15:5 Aramaic NT: Peshitta
……………………………………………………………………..
ܐܢܐ ܐܢܐ ܓܦܬܐ ܘܐܢܬܘܢ ܫܒܫܬܐ ܡܢ ܕܡܩܘܐ ܒܝ ܘܐܢܐ ܒܗ ܗܢܐ ܡܝܬܐ ܦܐܪܐ ܤܓܝܐܐ ܡܛܠ ܕܕܠܐ ܐܢܐ ܠܐܡܫܟܚܝܢ ܐܢܬܘܢ ܠܡܥܒܕ ܡܕܡ ܀

15:5 Arabic: Smith & Van Dyke
……………………………………………………………………..
انا الكرمة وانتم الاغصان. الذي يثبت فيّ وانا فيه هذا يأتي بثمر كثير. لانكم بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا.
……………………………………………………………………..
John 15:5 Hebrew Bible
……………………………………………………………………..
אנכי הוא הגפן ואתם השריגים העמד בי ואני בו הוא יעשה פרי לרב כי בלעדי לא תוכלון עשות מאומה׃

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 15:5 Greek NT: WH / UBS
……………………………………………………………………..
ἐγώ εἰμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν αὐτῷ οὗτος φέρει καρπὸν πολύν, ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν.
……………………………………………………………………..
Latin: Biblia Sacra Vulgata
……………………………………………………………………..
ego sum vitis vos palmites qui manet in me et ego in eo hic fert fructum multum quia sine me nihil potestis facere
……………………………………………………………………..
Juan 15:5 Spanish: La Biblia de las Américas (©1997)
……………………………………………………………………..
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer.

King James Bible (Cambridge Ed.)
I am the vine, ye are the branches: He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit: for without me ye can do nothing.

От Иоанна 15:5 Russian: Synodal Translation (1876)
……………………………………………………………………..
Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо без Меня не можете делать ничего.

 

Similar content:

https://jrfibonacci.wordpress.com/2012/07/17/monotheism-and-the-god-of-words/

 

 

 

 

……………………………………………………………………..

 

Advertisements

Tags: , , , ,

One Response to “vine of god”

  1. Monotheism and The God of Words « power of language blog: partnering with reality by JR Fibonacci Says:

    […] https://jrfibonacci.wordpress.com/2012/09/20/vine-of-god/ […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: